AA-GlobalGroup Internship 2023 là chương trình thực tập Online dành cho tất cả các bạn trẻ là đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp, với mục đích tìm kiếm những bạn trẻ có đam mê các trong lĩnh vực eCommerce Services, Financial Capital services, Human Capital & Volunteer services, Payment solutions, Real Estate Services, Trading Services

Nếu các bạn quan tâm đến chương trình này, vui lòng đăng ký thông tin vào form AA-Global Group Internship Online form  và xem thông tin chi tiết về chương trình ở file phía bên dưới.
Xin cảm ơn!